Duże zdjęcia portretowe

Zdjęcia portretowe o wymiarach 10×15 do umieszczenia w ramkach

Uwaga, tego rodzaju zdjęcia portretowe nie są przeznaczone do żadnych dokumentów urzędowych. Nie spełniają one wymogów norm obowiązujących w odniesieniu do dokumentów urzędowych (takich jak paszport, dowód osobisty, itp.).

Dostępne na Photo-Me® by StarckKabina-Uniwersalna-by-Starck, Easybooth®Mini Kisbooth & Kisbooth.

photos