Zdjęcia do wiz Stanów Zjednoczonych i Indii

Całkowity spokój podczas składania wniosków o wizę

4 zdjęcia certyfikowane jako zgodne w odniesieniu do składania wniosków o wizy Stanów Zjednoczonych i Indii, dzięki zastosowaniu specjalnego oprogramowania Photomaton®, które wydaje odpowiednie zalecenia użytkownikowi, a następnie kontroluje 100 punktów na twarzy i automatycznie kadruje zdjęcie.

Dostępne na Photo-Me® by Starck

identité